PRIVACYVERKLARING

VDH Specialistische Reiniging is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Expeditieweg 8-09, 6657 KL Boven-Leeuwen

info@vdhreiniging.nl

0487-740001

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

VDH verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@23.88.73.86, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VDH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
 • voeren;
 • Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om een proefstuk uit te kunnen voeren;
 • VDH verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

VDH neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker VDH) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VDH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

VDH deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VDH blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn delen wij uw NAW-gegevens met onze:

Systeem- en Websitebeheerder en Boekhouder.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Via info@vdhreiniging.nl kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. VDH zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld, kan je eveneens contact opnemen. Indien je klachten hebt over de wijze waarop VDH je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met ons kantoor.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie via info@vdhreiniging.nl

Begin met chatten
1
Hallo,

Waarmee kunnen wij je helpen?